پرورش انگور موسكات فرانسوی در مشهد

از درشت ترين و پربارترين انگورهاي طعم دار ميشه به موسكات اشاره كرد طعم اين انگور شبيه كه ميوه توت فرنگي هستش و اخر فصل قابل بهره برداريه