کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه
با متریال ام دی اف
رنگ درب ها بتونی روشن و زیر چراغی و پاخور بتونی تیره سوپر مات
با نمای طراحی شده با سی ان سی و نور پردازی
ب سفارش آقای اسمخانی ساکن کوی فرهنگ زنجان