قیمت دو تیکه جین عیدانه لاکچری

ست دو تیکه عیدانه ک جنس هر دو تیکه جینه و تنخور و کیفیت عالی و قیمت خیلی پایین بابت این کیفیت