زمین مسکونی با دسترسی عالی

زمین مسکونی با لوکیشن عالی

📍چهارده
🌏270متر زمین

کد ملک:2253
❇️مناسب جهت سرمایه گذاری
❇️مسکونی
❇️دسترسی عالی