location-mark شهر خود را انتخاب کنید

درمان بز بیمار در کردستان





بزها یکی از حیوانات مهم در دامداری و کشاورزی هستند که به دلیل شیر و گوشتشان در بسیاری از مناطق پرورش داده می‌شوند. شیر بز به دلیل ارزش غذایی بالا و طعم خاصش محبوب است و از آن برای تهیه شیرینی‌ها و محصولات لبنی مختلف استفاده می‌شود. همچنین، بزها به عنوان دام‌های گوشتی نیز مورد توجه قرار دارند. پرورش و مراقبت از بزها شامل تغذیه مناسب، پیشگیری از بیماری‌ها و توجه به نژادهای مختلف آنهاست تا تولیدات بهتری حاصل شود.