کباب سیخ کن رومیزی

تولید دستگاهای کباب سیخ ، سیخ شور، کباب پز ریلی، دیگ چلو پز
کباب سیخ کن رومیزی میکانیکی در ۲ ظرفیت جی ۱۲۰ گرم
جی ۱۶۰ گرم بت ظرفیت ۱۰۰۰ سیخ در ساعت و کاملا بهداشتی ، صرفه جوی در زمان ، نیروی انسانی با ضمانت یک ساله
دستگاه کباب سیخ کن رومیزی جی ۲۰۰ هدرولیک با ظرفیت ۱۰۰۰ عدد سیخ
کباب سیخ کن مبله هدرولیک جی ۲۴۰