یدکش جاده هراز شبانه روزی

امداد خودرو قائم هراز
ارائه ی انواع خدمات شبانه روزی یدک کش، خودروبر جرثقیل جاده و امداد خودروهای جاده ای انواع وسایل نقلیه، دارای مکانیکی سیار و تعمیرگاه مرکزی بصورت شبانه روزی در امداد خودرو قائم هراز می باشد.