گردو شکن همراه با چکش چوبی

گردو شکن همراه با چکش چوبی قطر26ِ چوب اوجاملچ کاملا کاربردی و برای شکستن انواع اجیل