میکسر قنادی اسمارت

میکسردقنادی اسمارت ۱۰لیتری با ضمانت یک ساله و بدنه فلزی با پاتیل استیل ،۳عدد سری استیل