گرمکن شلوار پارچه غواصی

کد محصول K301003

پارچه غواصی

چاپ روی سینه سابلیمیشن

آستین نیمه کشبافت

داری دو جیب