کوره ی ۱۰۰ لیتری ایستاده

کوره ی صد لیتری ایستاده (یخچالی)
ابعاد داخلی ۴۵*۴۵*۵۰
دمای مفید ۱۱۰۰ درجه