دستگاه کف بر چهارپایه

طراحی و ساخت جدیدترین دستگاه کف بر چهارپایه با قابلیت های منحصر به فرد در ماشین سازی نیما ساب و نصب آن در صنایع سنگ سبحان