کورین اورانوس

طراح و مجری سنگ‌های مصنوعی کورین، کوارتز و مارمونایت
اجرای آزمایشگاه‌ تامین اجتماعی استان کردستان