پنکه مه پاش

پنکه مه پاش. بذند. وارداتی بسیار با کیفیت پره ها پلاستیکی نیست
دارای مخزن ۴۰لیتری آب