اجرای سقف های شیشه ای

فروش و اجرای سقف متحرک شیشه ای، درتهران
سقف متحرک شیشه ای اتومات طراحی مدرن، خاص وبروز
بر خلاف نمونه های موجود در بازار که نیاز به آهن کشی وساز سنگین دارند
این مدل بسیار ظریف و بدونه نیاز به سازه های فلزی تا طول 5 متر بازشو میباشد