بهترین نهال گردو پیوندی

فروش عمده بهترین نهال گردو پیوندی و انواع گردو پیوندی چندلر فرانکت فرنور و روند وژنو تیپ برتر در نهالستان سالاری در سردشت می باشد.