تولید و فروش نهال سیب پایه کوتاه

نهال سیب پایه کوتاه پایه مالینگ، نسخه تجدیدنظر شده‌ای از درخت سیب است که ارتفاع آن کاهش یافته است.این نوع نهال به عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها برای احداث باغ‌های سیب شناخته می‌شود. ارتفاع کم این نهال امکان کاشت تعداد بیشتری از نهال‌ها در یک فضای یکسان را فراهم می‌کند و این به افزایش محصول باغ کمک می‌کند همچنین، نگهداری و هرس درخت سیب پایه کوتاه پایه مالینگ نسبت به ارقام با ارتفاع بلند، آسان‌تر است و برداشت میوه‌ها به دلیل ارتفاع کمتر، سریع‌تر و ساده‌تر انجام می‌شود.