سفارش اتاق کمپرسی و باری کمپرسی

کمپرسی سازی امینی ساخت انواع اتاق های کمپرسی و باری کمپرسی در طرحهای فابریک و سفارشی ارسال به سراسر کشور همراه با ورق فولاد مبارکه و هیدرولیک کاملا ترک