راه اندازی خط کامل کرکره سینوسی به همراه رولگیر ۱۵ تن

خط کامل کرکره سینوسی .ب همراه رولگیر ۱۵ تن موتور دار .فرمینگ کرکره ۱۱ دروازه عرض ورق ۱۲۵ ب ضخامت ورق ۰/۸.قیچی فرم هیدرولیک و تابلو برق plc.