نصب اسپلیت جنرال گلد با گارانتی

دستگاه نصب میشود مبلغ گارانتی ۲ ساله قطعات و ۵ ساله موتور ۸۰۰ تومن میباشد