تجهیزات اتصالات گلخانه

ساخت انواع گلخانه های خانگی و تجاری، در مساحت های متنوع مقاوم به برف و طوفان با اجرای سازه مهندسی صفر تا صد توسط گلخانه سازی ناد علیزاده
گلخانه سازی ناد علیزاده در مازندران.