اجیل خوری چوبی

چوب گردو
قطر26وارتفاع کل 32سانت
پوشش کامل باروغن گیاهی وطبیعی
ایگریزوقابل شستشوبادستمال نمدار

قیمت قبل: 980,000

آگهی‌های شعبه

ست پذیرایی چوبی

3,000,000 تومان
2,800,000 تومان

شکلاتخوری قلم کاری

490,000 تومان
450,000 تومان

ست پذیرایی چوبی

2,200,000 تومان
2,160,000 تومان

ست کاسه چوبی

690,000 تومان
640,000 تومان

کاسه خراطی

850,000 تومان
770,000 تومان

شکلات خوری خراطی شده

500,000 تومان
450,000 تومان

کاسه چوبی

560,000 تومان
500,000 تومان