کیک شیر داغ بادامی

بافتش عین پنبه است و تو دهن آب میشه
برای سفارش درخدمتم. سپاسگزار میشم اگر سه روز زودتر سفارشتون رو اعلام بفرمایید.🙏🙏🙏🌺🌺🌺 قیمت دایرکت