تراش دیسک چرخ مزدا۳

تراش دیسک چرخ مزدا۳ که تاب داشتن دیسک چرخ هم باعث لرزش در فرمان شده بود وهم باعث تولید صدای در چرخ مثل صدای خرابی بلبرینگ میشد که تراش دادیم وایراد کاملا رفع شده!