سقفهای متحرک شیشه ای

گروه سقف های متحرک پارچه ای آرادیس

جزوه اولین وقدیمترین تولید کنندگان سقفهای شیشه ای متحرک از مدل های اولیه دست ساز تا بروز ترین این سیستم بوده

● و با تجربه در سیستم های متفاوت محصول اصولی وبروز تولی وعرضه به بازار هدف کرد

● واین نمونه قابل رقابت با بهترین برند های اروپایی میباشد

● ویژگی های خاص این محصول دوجداره و سبک، و100درصد آبند
● وهوا بند، وسعت دید بیشتر نسبت به نمونه دیگر،
● باز شو تا طول 6 متر بدونه ساز فلزی غیر متعارف،
● نصب آسان استفاده از انواع شیشه های موجود در بازار وهمچنین ورق های پلی گلس.
●پلی کربنات، ومزایای دیگر نسبت به نمونه های موجود در بازار،. وبا تجربه در تمامی سیستم های سقف های متحرک، پارچه ای، شیشه ای آلومینیومی وغیره موجود در بازارمیباشد.