دستگاه میزی دو متری سه توربین

دستگاه میزی دو متری سه توربین
بصورت گسترده شات پلاست در صنعت بکار برده می‌شود و دستگاه میزی دومتری سه توربین از جمله آن است