تخته سرو دسته دار چوبی قیمت

چوب ازدار
ابعادکار۴۰&۱۲&۳
مناسب پذیرایی وچیدمان

قیمت قبل: 410,000

آگهی‌های شعبه

اردوخوری ۵خانه چوبی

750,000 تومان
710,000 تومان

ست پذیرایی چوبی قیمت

4,500,000 تومان
4,200,000 تومان

اردوخوری ساتوری

365,000 تومان
315,000 تومان

شکلات خوری دربدار

1,050,000 تومان
995,000 تومان

تخته کار پایه دار

335,000 تومان
290,000 تومان

جعبه دکوری چوبی

395,000 تومان
350,000 تومان