دیگ بخار ۵تنی تمام اتوماتیک

کاربرد دیگ های بخار اتومات یا بویلر ☆☆

کاربرد در نساجی و پتروشیمی
و همچنین تولید قند
تولید گرمایش در مجتمع ها و بیمارستان ها
و☆☆
و مهم ترین کاربرد این دیگ ها و بویلر بخار تولید قندو تولید مواد شیمایی است..


اجزای اصلی این سیستم اتومات ☆☆☆
● دستگاه گرم کننده و تغذیه آب
●دی ادیتور
●پمپ تغدیه آب
●اکو نو مایزر ها در دیگ بخار
●سوپر هتیر
●کندانسور یا چگالنده


تولید و فروش با کیفیت ترین دیگ های بخار در مشهد