کیف پاسپورتی زنانه

ویژگی محصول:  1. مدل خرسی

  2. گلدوزی شده

  3. ربنگبندی مطابق تصویر