location-mark شهر خود را انتخاب کنید

تولید کننده فنر در تهران

فنرسازی صادقی در تهران
طراحی و ساخت انواع فنر، مفتول 0/15 الی 35 میلی متر، با بیش از 3 دهه سابقه در صنعت کشور