نهال گردو خوشه ای زود بازده

نهال گردو خوشه ای زود بازده در میاندواب و اذربایجان غربی
بهترین تولید کننده در میاندواب و زیر نظر جهاد کشاورزی منطقه است.