شرکت امید تجارت کاسپین در قزوین

واردات و پخش شیلنگ های هیدرولیک، شیمیایی، غذایی، دارویی در قزوین و شیلنگ های سیم دار و فنر با برند های الفاگاما مانولی ریکو به صورت جزئی و کلی

اطلاعات بیشتر:

مدیر فروش: آقای حامد علیزاده

آدرس اینستا:
mostaf_eostami_59

ساعات کاری :
از 8 الی17

شرکت امید تجارت کاسپین در قزوین

تعداد بازدید: 1,582