صنایع سی ان سی سنگ نوین شیراز

ارائه دهنده خدمات نوین در حوزه سنگ و تلفیق تجارب علمی و میدانی و بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه های خدماتی موجود در صنعت سنگ

اطلاعات بیشتر:

سی ان سی، سی ان سی راسته زن، پروفیل زن و ...

ساعات کاری :
از 8 الی 17

آدرس سایت :
https://novinstone.com

صنایع سی ان سی سنگ نوین شیراز

تعداد بازدید: 1,926


قفسه ها