نوین پوز

دستگاه کارتخوان بی سیم ایران کیش، فاکتور از طریق شرکت پاسارگاد و سپهر، واگذاری دستگاه به تمامی افراد اتباع افغان و ایرانیان. یک روزه فعال میشود. دستگاه atm انواع عابر بانک کره ای، سوئیسی و آمریکایی برند ژاپنی و نیوپوز