نوین ابتکار در اصفهان

سازنده کوره های ذوب آلومینیوم، مس، چدن،طلا، ساخت تجهیزات ریخته گری.