کافی نت نیکان

ارائه کلیه خدمات اینترنتی و کامپیوتری، چاپ و پرینت، فتوکپئ، انواع ثبت نام ها اینترنتی، ثبت نام و پیگیری جوایز ساختمانی و سند ملکی و...