نگین پلاست شهریار

تولید سبد میوه پلاستیکی امیری در بابل، تولید کننده انواع قالب و سبدهای پلاستیکی و محکم مناسب برای جابه جایی میوه های مختلف با ابعاد متنوع

اطلاعات بیشتر:

با 16 دستگاه تزریق
220تن تا 500 تن
و بیش از 60 نوع قالب متنوع سبد میوه