عمارت نگارندگان فرداد

طراحی و نظارت اجرا و دکوراسیون داخلی و هوشمند سازی

اطلاعات بیشتر:

شرکت عمارت نگارندگان فرداد در زمینه طراحی ،معماری،ساخت ، نظارت و مقاوم سازی کلیه سازه های مسکونی و صنعتی ،دکوراسیون داخلی و هوشمند سازی ساختمان در حال فعالیت بوده و در این خصوص از مشاوران داخلی و خارجی بهره می برد.لازم به ذکر است این شرکت نماینده رسمی چندین برند هوشمند سازی ساختمان و دزدگیر هوشمند اماکن در شمال کشور می باشد