نساجی طراح تکس

تولید جاجیم در وزن و طرح های مختلف در عرض ۲ متر و ۳ متر تولید ترمه تراکم بالا در رنگ و نقش های متنوع تولید ترمه در طرح و رنگ متفاوت و تراکم بالا

نساجی طراح تکس