نساجی میثم

تولید کننده: انواع پارچه های جاجیم،جاجیم ترکمن،جاجیم الماسی، جاجیم خشتی، جاجیم۱/۵۰عرض، جاجیم۳مترعرض، رومبلی،شانل، روبالشتی قابی، پارچه روبالشتی مخمل، حریر، ساتن شانل، روتختی، ترمه 5الی 7رنگ، پارچه دوشکی وغیره......

نساجی میثم