نخ نگین آذر

تولید و فروش انواع نخ اعم: نخ سرکیسه دوزی، نخ دوخت در وزن های مختلف