تولیدی نخ صدر

تولید وفروش انواع نخ ترویرا، (DTY ) و ( FDY ) و فروش انواع نخ اسپان چینی و ایرانی1/30 و 1/33 و تولید انواع نخ کش، قیطانی و کش ماسک در تبریز و ارسال به سراسر کشور

تولیدی نخ صدر