نهالستان تخصصی انگور پاشازاده

بزرگترین نهالستان تخصصی انگور در ارومیه دارای مجوز رسمی از موسسه بذر و نهال کشور و وزارت جهاد کشاورزی و ارسال به تمام نقاط کشور همراه با فاکتور رسمی و بسته بندی عالی