نهالستان پسته تندریس سبز در یزد

مرکز فروش نهال پسته در کشور مجوز رسمی از جهاد کشاورز لیبل دار وپلاک دار نمونه نهال کار نمونه درکشور نهالهای ۱و۲ ساله با گواهی سلامت مشاوره صفر تا صد باغ پسته بصورت رایگان اموزش پیونده پسته برای کشاورزان عزیز برای چه مناطق گرمسیر وسردسیر نهال ها در فضای باز کاشت شده است بابذر بادامی اردکان یزد و زرند کرمان اماده همکاری با فروشنده و کشاورزان عزیز

نهالستان پسته تندریس سبز در یزد