نهالستان جلگه سبز امیر جودی

بزرگترین نهالستان در شمال غرب کشور دارای مجوز از جهاد کشاورزی تولید ارقام نهال شناسنامه دار (شناسه دار) با ارسال به سراسر کشور در نهالستان جلگه سبز امیر جودی می باشد.

قفسه ها