نهالستان ملکی در میاندوآب

فروش و پرورش انواع نهال های میوه و گردو، و ارسال به سراسر کشور در نهالستان ملکی در میاندوآب می باشد.