نهالستان جواد اسدلو در اذربایجان غربی

تولید ارقام جدید انواع نهال میوه پایه رویشی گیلاس،گلابی، بادام، گردو پیوندی خارجی، با باردهی بیشتر و بازار پسند مشاوره و احداث باغ زمین مدرن همچنین پسوند گردو از یکساله تا صد ساله در نهالستان جواد اسدلو در آذربایجان غربی می باشد.