نهالستان امیری در بابل

کیفیت تعهدماست ،تولید انواع نهال مرکبات تامسون، خونی، انواع نارنگی وسیا ه ریشه مرغوب با کیفیت عالی دررنهالستان امیری

اطلاعات بیشتر:

درنهالستان ماتولید انواع مختلف مرکبات ازهرنوعی تولیدمیشه تولید انواع سیاه ریشه مثل گردو ۰هلو ۰شلیل ۰وگلابی و۰۰۰۰تولیدودررابطه با کاشت ونگهداری نهال مشاوره لازم به باغدارومشتری داده میشه.

نهالستان امیری در بابل