نهالستان مقصود تختی در اردبیل

فروش و پرورش انواع نهال های مثمر و غیر مثمر، انواع گل و گیاه زینتی و آپارتمانی همراه با ارسال به سراسر کشور در نهالستان مقصود تختی در اردبیل می باشد.