مرکز مشاوره ذهن آرا

مشاوره اختلالات بالینی، افسردگی، اضطراب وسواس، دارای اولین دستگاه تخصصی آرتی، ام، اس

اطلاعات بیشتر:

ساعت کاری:
شنبه تا چهارشنبه: 10صبح الی13 ظهر
16عصر الی 20شب